MATURA 2021r. - ważne informacje

MATURA 2021r. - ważne informacje

12.1.2021

Szanowni Państwo

osoby zdające, które złożyły do 30 września 2020 r. deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego, egzamin maturalny w 2021r. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną *1 muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane przez Państwa egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.Dyrektor szkoły decyduje o sposobie dokonania korekty w deklaracjach – korekty deklaracji uczeń/absolwent może dokonać np. na wypełnionej wcześniej deklaracji lub poprzez ponowne wypełnienie deklaracji – Wersji A w terminie do 7 lutego 2021 r.

Jeśli Państwo zadeklarowaliście chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpicie, na świadectwie będziecie mieli wpisane 0%.Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości.Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:


1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%,

2. otrzymał poniżej 30% punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano"

3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).


Jeśli Państwo zadeklarowaliście przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0% ,

2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

 

*[1] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm

 

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.